World

RolePlay svět Terra Infinita

Uplynulo spoustu dní od chvíle, kdy naše vnitřní já poprvé ožilo. Kdy jsme si z našich myšlenek vytvořili první kus světa a všechno další se stalo našim přáním. Příběh, který vám budeme zde vyprávět se začal roku 2006. Od té doby se kolem nás minulo spoustu osudů a změnilo se hodně věcí…

Země Koruny El’drijské, ještě před rokem nejmocnější říše planety Terra, byly tou dobou ve válce s flyony, které vedl rod Forritů. Právě oni byli před léty císařský rod, svržený jiným –  rodem Leonnwis, jehož potomci jsou na El’drijském trůnu dosud. Praijské království na severu, El’drijské císařství na jihu společně proti flyonům mající svou zem uprostřed. Událo se mnoho střetů a bitev, které kromě smrti neznamenaly nic. Vše se změnilo až u pevnosti Penkon, kde se střetly doposud největší armády obou nepřátel. Ač se z bitvy stala tragédie pro flyony, pro které znamenala příchod jejich porážky, El’dra přišla o svého císaře, který padl v bitvě. Hněv jeho syna, kterého hnala touha po odplatě, poslal všechny flyony na smrt nebo do vyhnanství.

Byly to těžké časy.

Když už nebyl nikdo, na kom by se mohl mladý císař mstít, připojil dobité území ke své říši a vznikla tak Konstituční federace Koruna El’drijská.

Na planetě Terra od jejího počátku existuje síla mocnější vladařů. To magie řídí koloběh života, vyměřuje každému jeho čas k žití a udržuje každý kout světa životu vhodný. Magické věže vystavěné v dávných dobách ve středu každého velkého města napomáhají harmonii přírody udržovat. Velká moc, vyžaduje velkou odpovědnost. Co může tvořit, může měnit a ničit. Magické anomálie, byly běžnou součástí života. Nikdy však nebyly tak rozsáhlé, aby změnily svět od samého základu. Z moře se vynořily nové kontinenty. Jinde se celé ostrovy ponořily pod hladinu světových oceánů. Mágové celé země se v okamžik těch dnů spojili, aby společně zabránili magické katastrofě. Krystaly ve věžích jsou od těch dob slabší, aby již nikdy více nemohla síla planety měnit chod dějin, alespoň ne tímto způsobem.

Aldrion, kontinent na západ od El’dry byl první, ke kterému dopluly El’drijské lodě. Nerostné bohatství neobydleného světa, lákalo mnoho dobrodruhů i samotné vladaře. Vznikly první osady, přístavy a poté i celé města. Válkou zničená Korunu El’drijská nové zdroje bohatství potřebovala. Proto v dnešních dnech po válce, která skončila před pouhými třemi lety nenajdeme skoro žádné stopy. Nebýt atentátu na císařskou rodinu, nejspíše by všechno skončilo v míru a prosperitě. Když si však tento podlý, ale dobře zorganizovaný čin vyžádal obětí celé císařské rodiny v El’dře, vyjma samotného císaře, který možná naštěstí byl mimo palác, všechno se opět změnilo.

Dodnes se neví, kdo je za útok odpovědný, následky jsou však patrné na každém kroku. Všeobecná paranoia, uzavřenost a nedůvěra. Když není bezpečno v Císařském paláci, který je všeobecně považován za nejbezpečnější místo na Terře, kde jsme potom v bezpečí? Jak se ukázalo posléze, atentát měl ještě další cíl, magickou věž.

Zdali právě tohle zamýšleli nevíme, ale zatímco v zemi El’drijské uběhl jeden rok v Aldrionu a koloniích mu podobných uběhlo pět století. Dost dlouhá doba na to, aby zapomněli, kým jsou a odkud pochází. Když je El’drijští znovu navštívili, netuše o náhlé změně času, nestačili se divit. Vše bylo od základu jinak. Jejich kolonie se vyvinuly v samostatné země nyní nazývané Bellmoral a A’ghid. A právě druhý jmenovaný byl největším překvapením. A’ghid je totiž země flyonů, jejich úhlavních nepřátel, kteří přeci za vše mohou. A oni teď bez císaře s občanskou válkou na spadnutí, co zmohou? Mnoho ne. Od přírody mají flyoni dar nebývale bystré mysli, vytříbenému způsobu uvažování a schopnosti se rychle naučit a přizpůsobit. Forrité vycítili možnost dobít zpět svá po staletí ztracená území. Museli čekat pět set let, než se země, dříve jejich domov, znovu objevila…

Vše směřovalo k nevyhnutelné porážce a drtivému vítězství Forritů, které hnala vpřed odplata a slabost El’drijských. Nebýt tajemné země na severu nazývané CiAr. Nyní spojenec Koruny. Po atentátu císař z rodu Leonnwis zmizel neznámo kam, prý ho pomocí magie útočníci zničili, však stále častěji přicházejí zprávy právě z CiAru, že je El’drijský císař právě tam a těší se zdraví. Flyoni se zalekli země velmi mocné, a tak přistoupili na příměří. I tak však získali značnou část svého bývalého panství a mohli slavit vítězství. Zatímco v El’dře se o občanské válce už nemluvilo, byla to realita všedního dne…